Stabilizacja gruntu

ZOBACZ WIĘCEJ

STABILIZACJA GRUNTU

    Z uwagi na częste problemy inwestorów i wykonawców, związane ze słabą nośnością gruntów, które pojawiają się podczas prac budowlanych w różnych częściach kraju i przy budowie różnego rodzaju obiektów, pragniemy zaprezentować Państwu rozwiązanie oparte na geosiatce przestrzennej pod nazwą handlową „GLOB-KRATA”. GLOB-KRATA jest produktem, który umożliwia rozwiązanie problemu słabej nośności gruntu rodzimego. Zapewnia także utrzymanie stabilności gruntu na skarpach i zboczach. W przypadku słabej nośności gruntu, działanie systemu polega na redukcji naprężeń pionowych, poprzez stworzenie podbudowy, która zachowuje się jak półsztywna płyta. Sam produkt wykonany jest z zespołu taśm polietylenowych o dużej gęstości, odpowiednio modelowanych, połączonych seriami głębokich zgrzewów ultradźwiękowych. Strukturą przypomina plastry miodu. W zależności od zastosowania, różni się podstawowymi parametrami, takimi jak: wielkość komórek, wysokość kraty, rodzaj i grubość taśmy oraz odległość między zgrzewami.

 

Główne zastosowania GLOB-KRATY:
- wzmocnienia podbudowy dróg kołowych, szynowych, parkingów, obiektów sportowych i rekreacyjnych
- tymczasowe drogi dojazdowe, itp.
- zabezpieczenia przeciwerozyjne skarp, nasypów, rowów, zbiorników wodnych, kanałów, itp.
- budowa i wzmacnianie wałów przeciwpowodziowych, linii brzegowych
- kształtowanie przestrzeni i architektury  ogrodowej wokół obiektów budowlanych
- wzmocnienie gruntu rodzimego pod budownictwo kubaturowe